đội bóng châu á đầu tiên tham dự world cup ZAGREB - Hạn ngạch Wolfsberg 05.11.2020