vòng bảng vòng loại world cup 2022 châu á dấu ấn

Mẹo cá cược hôm nay--những lời khuyên cá cược tốt nhất cho ngày hôm nay! Mẹo cá cược thể thao ? Tiền thưởng cá cược thể thao ? So sánh nhà cung cấp Wett ? Tạp chí cá cược và nhiều hơn nữa

Dự đoán WTTF UG
Luckauer Str. 9
15936 Dahme/Mark
Brandenburg
nước Đức

E-mail: kontakt@wetttipps-heute.com

Loại trừ (từ chối trách nhiệm)

Trách nhiệm cho nội dung

Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của chính mình theo luật chung theo Mục 7 (1) TMG. Tuy nhiên, theo § § 8 đến 10 TMG, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi không bắt buộc phải giám sát thông tin nước ngoài được truyền hoặc lưu trữ hoặc cho các trường hợp nghiên cứu cho thấy hoạt động bất hợp pháp. Nghĩa vụ loại bỏ hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo luật chung vẫn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này chỉ có thể từ thời điểm kiến ??thức về vi phạm cụ thể. Nếu vi phạm pháp lý được biết đến, chúng tôi sẽ xóa nội dung này ngay lập tức.

Trách nhiệm cho các liên kết

Ưu đãi của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web thứ ba bên ngoài, nội dung mà chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo nội dung nước ngoài này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành tương ứng của các trang luôn chịu trách nhiệm về nội dung của các trang được liên kết. Các trang được liên kết đã được kiểm tra các vi phạm pháp lý có thể có tại thời điểm liên kết. Nội dung bất hợp pháp không thể nhận ra tại thời điểm liên kết. Tuy nhiên, kiểm soát nội dung vĩnh viễn của các trang được liên kết là không hợp lý nếu không có chỉ định cụ thể về vi phạm pháp luật. Nếu các vi phạm pháp lý được biết đến, chúng tôi sẽ xóa các liên kết như vậy ngay lập tức.

Bản quyền

Nội dung và tác phẩm được tạo bởi các nhà khai thác trang web phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, xử lý, phân phối và bất kỳ loại sử dụng nào ngoài giới hạn của luật bản quyền đòi hỏi sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người tạo tương ứng. Tải xuống và bản sao của trang này chỉ được phép sử dụng riêng tư, phi thương mại. Trong chừng mực nội dung trên trang này chưa được tạo bởi nhà điều hành, bản quyền thứ ba được quan sát. Cụ thể là nội dung của các bên thứ ba được đánh dấu như vậy. Nếu bạn vẫn nhận thức được vi phạm bản quyền, chúng tôi yêu cầu một ghi chú tương ứng. Nếu vi phạm luật được biết đến, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức

Bảo vệ dữ liệu

viết bình luận